Krommenie

075-6218845

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Krommenie 075-6218845

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr.: DS40538398.

In aanvulling op bovengenoemde Algemene Voorwaarden geldt bovendien dat voor de toepassing van artikel 11 onder inlener tevens wordt verstaan: (a) iedere rechtspersoon die tot hetzelfde concern behoort als de inlener, bedoeld in artikel 1 en (b) iedere rechtspersoon die één of meerdere dezelfde aandeelhouders heeft als de inlener, bedoeld in artikel 1.

Branches