Krommenie

075-6218845

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Krommenie 075-6218845

Laatste nieuws

Website Disclaimer

Deze website is samengesteld en wordt beheerd door Interselektie B.V.. Aan de inhoud van deze website, welke met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. Interselektie B.V. is nooit aansprakelijk voor mogelijke fouten in de inhoud.
Alle inhoud van deze website, zoals teksten, logo’s, buttons, grafische componenten en software is eigendom van Interselektie B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van Interselektie B.V. is het niet toegestaan om de inhoud, samenstelling en structuur van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken d.m.v. fotokopie, druk of op enig andere wijze. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Email Disclaimer

Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr.: DS40538398. In aanvulling op bovengenoemde Algemene Voorwaarden geldt bovendien dat voor de toepassing van artikel 11 onder inlener tevens wordt verstaan: (a) iedere rechtspersoon die tot hetzelfde concern behoort als de inlener, bedoeld in artikel 1 en (b) iedere rechtspersoon die één of meerdere dezelfde aandeelhouders heeft als de inlener, bedoeld in artikel 1.

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Onze excuses voor het ongemak. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.
Indien u geen berichten meer wilt ontvangen, beantwoordt u dan s.v.p. dit bericht met als onderwerp: "afmelden"

 • Tegemoetkoming in zicht voor drie groepen beroepsziekten

  FlexNieuws Jun 27, 2022 | 13:55 pm

  Slachtoffers van drie beroepsziekten kunnen vanaf volgend jaar aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. Dat schrijft minister Van Gennip van SZW aan de Tweede Kamer.

  Lees verder...
 • Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

  FlexNieuws Jun 24, 2022 | 18:41 pm

  Het kabinet werkt aan een arbeidsmarkt die beter bestand is tegen periodes van krapte. Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid, naast de essentiële rol van werkgevers en werkenden zelf. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

  Lees verder...
 • Kamerbrief reactie op rapporten over schijnzelfstandigheid

  FlexNieuws Jun 24, 2022 | 17:25 pm

  Per 1 januari 2025, of zoveel eerder als mogelijk, wordt het handhavingsmoratorium opgeheven en het toezicht bij de Belastingdienst versterkt. Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageren op de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk over de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst.

  Lees verder...
 • Omzet Olympia groeit 25% in 2021

  FlexNieuws Jun 24, 2022 | 10:19 am

  Arbeidsbemiddelaar Olympia groeide in 2021 voor het negende jaar op rij, naar een omzet van 584 miljoen euro. De organisatie hielp ruim 46.000 flexkrachten met 153 verschillende nationaliteiten aan werk, waarvan bijna 3.000 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag van Olympia.

  Lees verder...
 • Sector Transport en Logistiek maakt winnaars 2022 bekend

  FlexNieuws Jun 23, 2022 | 13:09 pm

  Om het belang van leren in de praktijk voor het MBO te onderstrepen heeft het ministerie van OCW verkiezingen ingesteld. Voor de sector Transport en Logistiek (STL) is Grando Logistics het Beste Leerbedrijf, John van Akkeren de Beste Praktijkopleider, en Donovan de Meijere en Arjanne Brul zijn de STL Talenten 2022.

  Lees verder...
 • Arbeidsmigratie één van de mogelijke oplossingen voor personeelstekort

  FlexNieuws Jun 23, 2022 | 10:54 am

  De ABU heeft scenario’s in kaart laten brengen voor arbeidsmigratie tot 2030. De inzet van arbeidsmigranten is één van de mogelijke oplossingen voor de krapte op onze arbeidsmarkt. Wat doet de ABU om dit goed te helpen reguleren? Welke andere oplossingen zien uitzenders voor personeelstekort?

  Lees verder...
 • Veranderingen in taken vragen extra skills, bijvoorbeeld van monteurs

  FlexNieuws Jun 23, 2022 | 09:01 am

  TNO en CBS hebben de zesde editie van 'Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt' gepubliceerd. Hierin is gekeken naar de invloed van technologische ontwikkelingen. Hoe werkt dat door in de taken van monteurs in de agrifood- en netbeheer-sector? Monteurs werken met meer data. Dat vraagt extra skills.

  Lees verder...
 • Politiek beeld van de werknemer en de economische realiteit

  FlexNieuws Jun 23, 2022 | 09:00 am

  Eind deze week zal minister Van Gennip naar verwachting ingaan op de regulering van werk in een hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt. Waar kun je zo als eerste aanzet aan denken in het besef dat arbeidsmarktdynamiek en rechtsbescherming op elkaar in- en doorwerken?

  Lees verder...
 • Gelijker speelveld nodig op arbeidsmarkt voor iedereen met een beperking

  FlexNieuws Jun 22, 2022 | 16:05 pm

  Belangenorganisaties overhandigen het manifest ‘Niet (On)beperkt Genoeg’ aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Uit cijfers van CBS blijkt dat 1 miljoen Nederlanders zichzelf als arbeidsgehandicapt beschouwen, maar niet binnen de regeling van de wet Banenafspraak vallen.

  Lees verder...
 • Baanzoeker kijkt weer vaker naar het buitenland

  FlexNieuws Jun 22, 2022 | 10:28 am

  Het aantal zoekopdrachten naar banen over de grens is na het dieptepunt van de pandemie weer opgeveerd. Nederlanders zoeken vooral in de Verenigde Staten; bij buitenlandse banenzoekers blijkt Nederland populair. Dit blijkt uit onderzoek van Indeed op basis van websiteverkeer en een enquête onder werkgevers.

  Lees verder...

Branches