Krommenie

075-6218845

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Krommenie 075-6218845

Per 1 juli 2012 gelden nadere afspraken met de Belastingdienst die leiden tot vrijwaring van inleenaansprakelijkheid. Als uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kunt u als inlener niet meer door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde Loonheffingen en/of BTW door een uitzendonderneming.

Voor ons als brancheorganisatie en voor u als inlener is dit zeer goed nieuws. We hebben een toelichting geschreven voor inleners over het begrip inlenersaansprakelijkheid. Daarin staan ook de gemaakte afspraken.