Krommenie

075-6218845

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Krommenie 075-6218845

Omschrijving

Plaats:
Krommenie, Nederland,
Vestiging:
Krommenie
Uren per week:
38
Rijbewijs type:
B
Contactpersoon:
Jamie Beijer
E-mail:
info@interselektie.nl

Quality Assurance Manager

Functie omschrijving

Interselektie is voor een van haar klanten in de Zaanstreek op zoek naar een ervaren QA manager. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging kijk dan snel verder!

Wat zijn de werkzaamheden?

De afdeling Quality Assurance binnen het bedrijf  verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteitssystemen en de voedselveiligheid. De QA Manager is de schakel tussen het hoofdkantoor als het gaat om QA-thema?s en optimalisatie van het laboratorium. Vanuit corporate worden Europese richtlijnen rondom wet- en regelgeving en benodigde certificering aangedragen. De QA Manager is verantwoordelijk voor het implementeren en borgen en verbeteren van het kwaliteitsbeleid, onder meer door het actueel houden van een stelsel van richtlijnen, systemen en procedures en coördineren van in- en externe audits ten behoeve van certificeringen.

Positie in de organisatie

 • Rapporteert aan: QA Manager EMEA (hiërarchisch), Plant Manager (functioneel)
 • Geeft direct leiding aan: QA Specialist, QC Engineer, QC specialist, Lab Manager
 • Geeft indirect leiding aan: Analisten, Lab technician (16 fte)

Functiedoel

De QA Manager heeft met name een coachende rol richting de QA Specialist, QC specialist, QC Engineer en Lab Manager ten aanzien van de kwaliteitsprocessen, de kwaliteit van het te leveren product en interne werkprocessen. De eindverantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen, eindproducten en het implementeren en handhaven van certificaten is bij deze functiehouder belegd. De QA Manager neemt deel aan verschillende overleggen en projecten. De QA Manager is lid van het lokale Management Team en heeft een tekenbevoegdheid tot ? 100K.

 • Resultaatverwachting
 • Resultaatgebieden
 • Kernactiviteiten
 • Resultaatcriteria

Implementatie en optimalisatie van QA-beleid

 • Vertalen van corporate-, lokale- en ?specifieke? wijzigingen in wet- en regelgeving naar beleidsplannen;
 • Opzetten, verbeteren, tot uitvoering brengen en bewaken van een juiste toepassing van de kwaliteitsborgingsystemen en hiertoe (laten) opstellen van voorschriften, procedures;
 • Aangeven van de voor een adequate implementatie benodigde aanvullende hulpmiddelen;
 • Realiseren van afspraken en afstemming met (middel) management, creëren van bewustzijn en noodzaak;
 • Bepalen van de aard en omvang van de uit te voeren interne audits, organiseren van activiteiten die betrekking hebben op auditeren en valideren om de mate van beheersing vast te stellen en continu te verbeteren;
 • Afstemmen/voorleggen van concrete beleidsplannen met externe instanties, zorg dragen voor het aanvragen van benodigde vergunningen. Conform geldende wettelijke eisen, eisen van het bedrijf en eisen van externen.

Mate van aanwezige kennis bij de interne afdelingen

 • EHSQS
 • Scheppen van de juiste kaders voor het creëren en in stand houden van een (voedsel)veilige omgeving en een (voedsel)veiligheidscultuur
 • Eindverantwoordelijkheid voor de (voedsel)veilige uitvoering van werkzaamheden en naleving van procedures
 • Zorgt ervoor dat alle kwaliteitsvoorschriften en certificeringen (HACCP, GMP, ISO enz.) worden begrepen door het fabriekspersoneel, ingevoerd, geverifieerd en gevolgd door corrigerende en preventieve maatregelen.
 • Fungeren als QA leider in (vanuit corporate uitgerolde) projecten (o.a. J2EE)
 • Ondersteuning van audit- en (voedsel)veiligheidsprogramma?s door gevaren en overtredingen te herkennen, signaleren en op te volgen
 • EHSQS KPI?s
 • Foodsafety Top5
 • Project KPI?s
 • Naleving van relevante regels en wetgeving
 • Borging van gehanteerde systemen en procedures
 • Registreren, analyseren en evalueren van bedrijfsgebeurtenissen en voorvallen met een QA-raakvlak;
 • Uitvoeren van audits, rapporteren van bevindingen van afwijkingen/fouten en verzorgen van de follow up m.b.t. de nakoming van gemaakte afspraken;
 • Vaststellen, in overleg met plantmanager, van correctieve en preventieve maatregelen voor verbeteracties rondom kwaliteit, (dwingend) adviseren in geval van situaties die de organisatie in problemen (dreigen te) brengen;
 • Uitrollen van nieuwe/gewijzigde procedures en verbeteracties in de plants, bespreken van e.e.a. met maintenance supervisors, deelnemen aan implementatieprojecten, geven van trainingen c.q. uitwerken van trainingen.

Up-to-date laten houden van het handboek, schrijven en overdragen van procedures aan de interne organisatie.

 • Effectiviteit van advisering;
 • Aantal (voorkombare) calamiteiten;
 • Kwaliteit en kwantiteit interne audits;
 • Handhaving gecertificeerde kwaliteits­systemen (ISO, HACCP, GMP).

 Toekomstbestendigheid laboratorium

 • (Laten) bewaken van de kwaliteit en voortgang van de QC-processen, voeren van periodiek overleg met de lab manager, initiëren van benodigde correctieve of bijsturingmaatregelen;
 • Coachend leidinggeven aan de activiteiten binnen QC, ter ondersteuning van de lab manager:
 • Mede bepalen van (middel)lange termijnplannen, inzichten, doelstellingen, verbeterpunten e.d.;
 • Hanteren van interne sturingsconcepten, bewaken van resultaten, voortgang en kwaliteit, mede in relatie tot vastgesteld beleid/doelstellingen;
 • Nemen van maatregelen voor bijsturing en oplossen van complexe problemen.
 • Beschikbaarheid van kaders, procedures, richtlijnen;
 • Beschikbaarheid van middelen/budgetten;
 • Tijdige en relevante aanvraag voor uitbreiding/vernieuwing;
 • Kwaliteit, relevantie en werkbaarheid toekomstvisie.

Personeelsmanagement

 • Voeren van werkoverleg en afstemmen van relevante knelpunten, ontwikkelingen e.d.;
 • Toepassen van de personeelsinstrumenten (functioneringsgesprekken, beoordelen, loopbaan­ontwikkeling, werving en selectie e.d.);
 • Adviseren van de plant manager t.a.v. de personeelsontwikkeling (scholing, bezetting e.d.), opstellen c.q. beoordelen van de (integrale) opleidingsplannen, (laten) bewaken van het kennis­niveau van de afdeling.
 • Kwaliteit van functioneren van medewerkers;
 • Motivatie en inzet van medewerkers;
 • Opvolging van de HRM- en Arbo-procedures;
 • Ziekteverzuim.

MT-lidmaatschap

 • Geven van toelichting en beantwoorden van vragen/opmerkingen van directie en collega MT-leden en behartigen van belangen van de eigen discipline;
 • Adviseren en mede besluiten over ingebrachte beleidsvoorstellen van de organisatie;
 • Concretiseren van MT-besluiten naar de eigen afdeling, stellen van prioriteiten en inschatten van en anticiperen op implicaties;
 • Uitdragen, toelichten en verantwoorden van MT-besluiten binnen de eigen afdeling.
 • Kwaliteit afdelingsjaarplan:
 • Aansluiting op strategie;
 • Mate van onderbouwing (basis besluitvorming);
 • Kwaliteit bijdrage in algemene besluitvorming en ontwikkeling.

Rapportage en verantwoording

 • (Laten) opstellen van periodieke en ad hoc-rapportages over de resultaten van de eigen afdeling;
 • presenteren, verantwoorden en geven van inzicht in ontwikkelingen, bijzonderheden e.d. mede ten behoeve van de evaluatie/bijstelling van het beleid.
 • inzicht in behaalde resultaten;
 • inzicht in knelpunten en verbeteropties;
 • uitgangspunt voor beleidsevaluatie.

Competentieprofiel

 • Veiligheidsgericht
 • Voorbeeldrol. Signaleert en maakt veiligheidsrisico?s bespreekbaar. Handelt veiligheidsbewust.

Leiderschap

 • Medewerkers motiveren en beïnvloeden om plannen en doelen te realiseren
 • Overtuigingskracht
 • Enthousiasme en overtuiging voor ideeën uitstralen, zelfbewust optreden
 • Besluitvaardigheid
 • Beslissingen durven nemen en koers vast houden

Communicatief vaardig

 • Signaleert risico?s en maakt deze bespreekbaar. Maakt SMART afspraken met interne en externe partijen. Kan communiceren met alle lagen van de organisatie. Kan informatie duidelijk overdragen en controleert of de boodschap is overgekomen.
 • Resultaatgerichtheid
 • Stelt concrete haalbare doelen en past beslissingen daarop aan. Richt acties en beslissingen op het bereiken van de doelen ondanks problemen of tegenslagen.

Samenwerken

 • In staat om succesvol samen te werken met andere afdelingen om te onderhandelen en praktische en duurzame oplossingen te vinden voor problemen in de fabriek en over alle productlijnen en afdelingen heen

Stresstolerantie

 • Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren.

Functie eisen

 • HBO of Academische opleiding in Food Science, Microbiology, Food Process, Chemistry of vergelijkbaar;
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen de voedings- of chemische industrie;
 • Certificering en training in gevarenanalyse en kritische controlepunten (HACCP);
 • Uitstekende kennis van HARPC / HACCP en het bewezen vermogen om HARPC / HACCP / voedselveiligheidsplannen te schrijven;
 • Certified Preventive Controls Qualified Individual (PCQI);
 • Bekendheid en ervaring met GFSI-voedselveiligheid en ISO 9001-certificeringsbeheer heeft de voorkeur;
 • Gedetailleerde kennis en trackrecord van succesvolle implementatie van voedselproductiebeleid en -procedures (cGMP);
 • Meerdere jaren ervaring in een leidinggevende positie;
 • Bewezen management-, coaching- en organisatorische vaardigheden;
 • Effectieve communicatie met alle niveaus van de organisatie;
 • Praktische kennis van computers en bedrijfssoftware zoals Excel, Word, Powerpoint, Outlook en SAP is vereist;
 • VCA vol of bereid dit te halen.

Wat bieden wij

 • Wij zijn een prachtig, internationaal productiebedrijf met een inspirerende ambitie. Met onze ingrediënten dragen we bij aan gezonde voedingsmiddelen;
 • Een afwisselende functie en een informele werksfeer;
 • Goed salaris tussen de 4280,- en de 5795,- afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a.: opleidings- en doorgroeimogelijkheden, ?750 persoonlijk ontwikkelingsbudget, reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen, eindejaarsuitkering;
 • Gratis fruit;
 • Jaarcontract met uitzicht op vast.

Ben je geïnteresseerd in deze functie solliciteer dan via de button. Wil je meer weten of lukt het niet om via de button te reageren bel dan naar 075-6218845 of mail naar info@interselektie.nl

Omschrijving

Plaats:
Krommenie, Nederland,
Vestiging:
Krommenie
Uren per week:
38
Rijbewijs type:
B
Contactpersoon:
Jamie Beijer
E-mail:
info@interselektie.nl
Powered by Job board for Joomla! v1.2.7Joomla 3.x build by Convergence