Krommenie

075-6218845

Rotterdam

010-4625985

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Krommenie 075-6218845
Rotterdam 010-4625985

Privacy policy

Deze website is samengesteld en wordt beheerd door Interselektie B.V.. Deze website biedt de mogelijkheid om u in te schrijven, vacatures aan te melden, kandidaten voor werk en opdrachtgevers te vinden en om gegevens naar Interselektie B.V. te zenden. Wanneer u gegevens naar Interselektie B.V. zendt, geeft u Interselektie B.V. daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het vinden van werk of opdrachtgevers of het vervullen van uw vacature.
Interselektie B.V. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze alleen aan derden voor de hiervoor omschreven doelen, zonder vermelding van specifieke adresgegevens.
Interselektie B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit gebruik van door u verstrekte gegevens door geselecteerde werkgevers, opdrachtgevers of derden, aan wie uw gegevens door Interselektie B.V. zijn verstrekt.
Voor ontwikkeling en verbetering van de website en voor verzameling van statistische gegevens worden bij gebruikmaking door u van de website automatisch logbestanden gegenereerd. Gebruikgegevens zoals IP-adressen, datum en tijd gebruik, bezochte pagina’s, domeinen, bronadressen en andere parameters worden automatisch bijgehouden.
Als u cookies wilt uitschakelen kunt u dit via uw browser doen. Meer hierover vindt bij de website van de browser. Op deze website bevinden zich links naar andere websites van derden, welke een eigen privacy policy hanteren. Interselektie B.V. is niet verantwoordelijk voor naleving van pricacywetgeving door deze derden.

 

Branches

Tweets