Krommenie

075-6218845

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Krommenie 075-6218845

Website Disclaimer

Deze website is samengesteld en wordt beheerd door Interselektie B.V.. Aan de inhoud van deze website, welke met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. Interselektie B.V. is nooit aansprakelijk voor mogelijke fouten in de inhoud.
Alle inhoud van deze website, zoals teksten, logo’s, buttons, grafische componenten en software is eigendom van Interselektie B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van Interselektie B.V. is het niet toegestaan om de inhoud, samenstelling en structuur van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken d.m.v. fotokopie, druk of op enig andere wijze. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Email Disclaimer

Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr.: DS40538398. In aanvulling op bovengenoemde Algemene Voorwaarden geldt bovendien dat voor de toepassing van artikel 11 onder inlener tevens wordt verstaan: (a) iedere rechtspersoon die tot hetzelfde concern behoort als de inlener, bedoeld in artikel 1 en (b) iedere rechtspersoon die één of meerdere dezelfde aandeelhouders heeft als de inlener, bedoeld in artikel 1.

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Onze excuses voor het ongemak. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.
Indien u geen berichten meer wilt ontvangen, beantwoordt u dan s.v.p. dit bericht met als onderwerp: "afmelden"

Branches