Krommenie

075-6218845

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Krommenie 075-6218845

voorgevel


Technische Uitzendorganisatie Interselektie bestaat 25 jaar!.

Wat ooit begon op de
boven-verdieping van een
woonhuis, is in een kwart
eeuw uitgegroeid tot een hecht bedrijf
met vestigingen in Krommenie, Oosterhout
en Rotterdam. Met als corebusiness het
leveren van technisch geschoold personeel
in uiteenlopende technische disciplines.
Nieuw is de sterk groeiende markt van
de industriële steigerbouw. Enkele jaren
geleden werd een nieuw kantoorpand
aan de Provincialeweg te Krommenie
betrokken. Anno 2011 telt het uitzendbureau


in totaal elf interne werknemers.
Zeven zijn actief op de vestiging tevens
hoofdkantoor in Krommenie. In Zuid-
Holland en Noord-Brabant werken per
locatie ook twee man en zijn er vacatures.
Vanwege de sterk groeiende markt
in België wordt daar dit jaar ook een
vestiging gestart. In een kwart eeuw
heeft Interselektie een uitstekende naam
opgebouwd. Veel landelijk bekende
installatiebedrijven maken graag gebruik
van hun flexibele arbeidskrachten. Dat
is enerzijds te danken aan de technische
achtergrond van de directie en intercedenten
en anderzijds door de kwaliteit
van de dienstverlening. Het ligt ook aan
de uitgesproken visie van Interselektie:
Personeel moet je goed behandelen, dat
motiveert. Daardoor werken ze graag voor
je. Hetzelfde geldt voor je klanten, die
werken dan graag met je.

Zaken op orde
Anno 2011 moet een uitzendbureau aan veel
eisen voldoen. Zo had de invoering van de
Flexwet enkele jaren geleden grote gevolgen
voor het uitzendwezen. Het spreekt voor zich
dat Interselektie over alle vereiste papieren
beschikt. Zo zijn ze al meer dan vijftien jaar
lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-
en Uitzendondernemingen (NBBU).
Uiteraard beschikken ze over het VCU- en
het Fundeon certificaat. Dat houdt in dat
de regels op het gebied van veiligheid en
gezondheid keurig worden nageleefd
en geborgd zijn. Ook wordt gewerkt volgens
het NEN4400-1-certificaat. Dat biedt zekerheid
over de afdracht van sociale lasten en
belasting. Last but not least is het een erkend
leerbedrijf en beschikken ze als een van de
weinigen over een Kenteq-certificaat. Thijs
Klerk: “Technische vakken worden steeds
minder populair. Dat is jammer, want
daarmee gaat een stuk vakmanschap
verloren. Wij begeleiden graag technische
leerlingen op professionele wijze in een
leer-werktraject.”
Mensenwerk
Arnold de Jonge vormt sinds 1996, samen
met Thijs Klerk, de directie van Interselektie.
Ook hij onderschrijft dat je zorgvuldig en
correct met mensen moet omgaan. “We
werken veel met buitenlandse krachten.
Dat doen we al jaren en het bevalt ons
uitstekend. We zijn daartoe overgegaan

 

omdat er nauwelijks aanbod was van jongeren. In het voormalig Oostblok vind je genoeg vaklui die nog de handen uit de mouwen willen steken. Ze werken graag via ons. Dat komt omdat we ze correct behandelen onder meer op het gebied van huisvesting. Alle uitzendkrachten, ook de buitenlandse collega’s, komen in aanmerking voor scholing. En ze ontvangen van ons een eigen koffer met professioneel gereedschap in bruikleen en we verstrekken gratis persoonlijke beschermingsmiddelen.” Tot slot “Als uitzendkrachten niet over eigen vervoer beschikken, dan regelen wij dat met energiezuinige auto’s. Verschillende opdrachtgevers vinden dat belangrijk en de monteurs betalen dan maar 14 procent bijtelling in plaats van 25 procent. Je merkt dat onze werkwijze zijn vruchten afwerpt. Vaklui willen graag voor ons werken, afnemers weten ons te vinden omdat ze gemotiveerde en goed geoutilleerde mensen in huis halen. Wij zitten daar al vijfentwintig jaar tot volle tevredenheid tussen in.”

Branches